RSS

Bunte PCs symbolisieren Vernetzung und Austausch

Vad är ett RSS-Flöde och hur kan jag använda mig av tjänsten?

Tageszeitungen

RSS är en standard för att enkelt kunna ge tillgång till innehåll på olika hemsidor. RSS-flöde är en förkortning av ”Real simple syndication”, och på svenska blir det ”Verkligt enkel syndikering”. Uttrycket RSS-flöde används även vid omvandlingen av information till RSS-format.

För att kunna prenumerera på tjänsten (som är gratis) krävs en RSS-Reader. Tyska ambassadens RSS-flöden till olika teman finns under rubriken RSS. För att prenumerera behöver du bara kopiera in den önskade filens URL (internetadress) i RSS-Readern.