Impressum/Skydd av personuppgifter

Tyska ambassaden Stockholm

Ansvarig för Tyska ambassadens webbsida är

Avdelningen för press och information
Skarpögatan 9
11527 Stockholm

Sverige

Tel.: +4686701500
Fax: +4686701572
Mejl: stockholm%27%diplo%27%de,info

Redaktion och teknik
Valle Wigers (ansvarig)

Kontakta oss direkt via mejl, kontaktformuläret eller postledes. 

Förklaring avseende insamling och användande av personuppgifter

Varje gång en användare använder sig av Auswärtiges Amts Internetutbud und varje gång en sida visas så sparas och bearbetas temporärt information om processen i ett dataprotokoll.

Före sparandet sker ett anonymiseringsförfarande av datapaketet genom en ändring av IP-adressen.

Vid varje användning registreras följande information:   

  • Anonymiserad IP-adress
  • datum och tidpunkt,
  • öppnad sida/namnet på dokumentet,
  • överförd datatrafik,
  • meddelande om sidvisningen var framgångsrik.

Informationen utvärderas enkom för statiska syften och för att kunna förbättra utbudet och raderas därefter. En annan använding eller vidareöverföring till tredje part äger inte rum.

När enskilda sidor visas används så kallade temporära cookies för att underlätta navigationen. Dessa "Session Cookies" innehåller inga  personuppgifter och förfaller när du stänger webbläsaren. Tekniker, som exempelvis  Java-Applets eller Active-X-Controls, som möjliggör en analys av användares beteendemönster online, används inte.  

Postadresser och mejladresser som anges i samband med frågor eller beställningar av informationsmaterial  används uteslutande för korrespondensen respektive försändelsen.

Användarvillkor

Bildnachweise

Bundesbildstelle, BPA

Fotoarchiv, AA

Deutsche Botschaft Stockholm

Picture Alliance dpa