Försvarspolitik

förstora bild

Försvarsavdelningens uppgiftsområde omfattar Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Sveriges samtliga militärpolitiska, militära, utrustnings- och rustningsekonomiska uppgifter.

Försvarsattachén, som leder ambassadens försvarsavdelning, representerar Tysklands försvarsmakt gentemot mottagarstaten och informerar om den tyska försvarspolitiken, försvarsmakten samt utrustnings- och rustningsekonomiska angelägenheter.

Till försvarsattachéns viktigaste uppgifter hör rådgivningen till ambassadören i alla säkerhets- och militärpolitiska frågor och att främja samarbetet mellan försvarsmakterna i Tyskland och Sverige.

För tyska och svenska företag är försvarsattachén kontaktperson för utrustnings- och rustningsekonomiska angelägenheter.

 

Kontaktpersoner på ambassadens försvarsavdelning:

Försvarsattaché                 

Tel: (+46) 8 6701 517

Kontorschef                         

Tel: (+46) 8 6701 516

Fax: (+46) 8 6701 574

Kontakta försvarsavdelningen via kontaktformuläret                

von der Leyen Hultqvist

Sverige och Tyskland undertecknar gemensam avsiktförklaring på försvarsområdet

I samband med Nato-mötet den 29 juni undertecknade Sveriges och Tysklands försvarsministrar Peter Hultqvist och Ursula von der Leyen en gemensam avsiktförklaring (Letter of Intent). Avsiktförklaringen innebär att Sverige och Tyskland fördjupar samarbetet på försvarsområdet. Syftet med avsiktsförklaringen är att fördjupa och öka samarbetet mellan de svenska och tyska försvarsmakterna och andra försvarsmyndigheter, genom att utveckla det nuvarande samarbetet och främja nya initiativ.

Försvarsminister Dr. Ursula von der Leyen

Dr. Ursula von der Leyen - Pressefoto