Deutsche Auslandsgesellschaft

Deutsche Auslandsgesellschaft förstora bild (© Deutsche Auslandsgesellschaft)

"Deutsche Auslandsgesellschaft" (DAG) i Lübeck erbjuder i samarbete med Goethe-Institutet fortbildningar för tysklärare från Sverige sedan över 50 år på uppdrag av tyska utrikesdepartementet. Med workshops, exkursioner, arbete i smågrupper och föredrag ges information om den senaste utvecklingen gällande tyska språket, litteraturen, politiken och mycket annat. För det mesta fortbildas samtidigt tysklärare från andra länder kring Östersjön. Den stora majoriteten av fortbildningskurserna äger rum i Lübeck. Den som antas på kursen får ett delstipendium.

www.deutausges.de