Europanätverk för tyska 2017

Logo Europanetzwerk Deutsch förstora bild (© AA)

Det tyska utrikesdepartementet och Goethe-institutet delar ut stipendier inom ramen för programmet Europanätverk för tyska till högre ministrar från EU-länder och ministrar från andra länder. Europanetzwerk Deutsch erbjuder med en exklusiv kurs i Tyskland språkundervisnung  i tyska för anställda vid nationala departement och myndigheter inom EU.

Europanetzwerk omfattar allmänna såväl som specialiserade intensiv-språkkurser med ämnen som rör politik och näringslivet. Samtidigt erbjuds ett kulturellt programm av hög kvalitet. Under 7 – eller 14 – dagars kurser i Tyskland och kompletterande i Bryssel får deltagarna tillfälle att fördjupa sina kunskaper i tyska, att träna språklig säkerhet vid förhandlingar i särskilda fackområden och att bättre lära känna Tyskland. I samband med kurserna kommer deltagarna att möta samtalspartners från politik, kultur och vetenskap samt olika regeringsdepartement.

Omfattande information hittar du i kurskatalogen.

Tysklands Utrikesdepartement står för hotellkostnaderna, kursavgiften och övriga programmet. För tillkommande kostnader, se enstaka kursbeskrivningar. Information om kontaktpersoner, kursprogramm och ansökningsblanketter hittar du på Goethe-Institutet hemsida:

https://www.goethe.de/de/spr/eng/eur.html