Studier, elevutbyte och språk

Humboldt Universität

Att studera i Tyskland

Tyskland har många traditionsrika universitet. Här har vi samlat den viktigaste informationen för Dig som funderar på att studera i Tyskland.

Schulen: Partner der Zukunft

PASCH - Skolor: Partner för framtiden

PASCH är förkortningen för „Schulen – Partner der Zukunft“, på svenska: „Skolor – Partner för framtiden“.  Initiativet syftar till att främja samarbetet och utbytet mellan de deltagande skolorna.  

Jugendliche vor dem Computer

Lär dig tyska med interaktiva kurser från Deutsche Welle

Lernen Sie Deutsch mit der Deutschen Welle. Unterhaltsame Informationen über die deutsche Sprache und Übungsmaterialien mit Realtitätsbezug. Müllabfuhr und Maibäume, Klöster, Skat und Schimpfwörter. H...

Gruppe von Jugendlichen in einem Park

Elev- och ungdomsutbyte

Är du intresserad av ett utbytesprogram under sommarlovet eller kanske under ett helt år? Här hittar du information om vilka organisationer som kan hjälpa dig.

Tyska Skolan Stockholm

Logo DSS

Tyska Skolan i Stockholm (DSS) grundades 1612 och är därmed en av Stockholms äldsta skolor. Av de ungefär 550 eleverna är mer än två tredjedelar svenskar.

Tyska Skolan Stockholm

DAAD

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Har du frågor om studier i Tyskland kan du kontakta Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD (den "Tyska akademiska utbytestjänsten") som har som uppgift att informera om studier i Tyskland.

www.daad.de

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 för att möta behovet av tyskkunskaper inom Sveriges näringsliv. Stipendierna delas ut till anställda inom industrin och handeln för att främja de samhällsekonomiskt så betydande affärsrelationerna med Sveriges största handelspartner Tyskland.

www.sprakfonden.org