Press

Tageszeitungen förstora bild (© iStock)

Pressavdelningen är ansvarig för ambassadens PR-arbete. Avdelningen informerar om aktuella politiska frågor som rör Tyskland och sköter kontakterna med svenska medier. Den informerar även den tyska regeringen om hur bilden av Tyskland återges i svenska medier. I vår moderna värld intar journalisters rapportering en central roll när opinionsbildning om ett land skapas. De så kallade utlandskorrespondenterna, som uppehåller sig utomlands över en längre tid, skriver texter eller gör program för radio och tv som i sin tur präglar allmänhetens bild av landet i fråga. För att främja intresset för den tyska huvudstaden Berlin delar journalistkollegiet vid Freie Universität i Berlin årligen ut 10-15 fellowships till journalister från Europa och USA:

www.ejf.fu-berlin.de

Ambassadens pressavdelning hjälper gärna tyska och svenska journalister vid förberedelserna inför en resa eller med insamling av information.

Kontaktpersoner på ambassadens pressavdelning:

Presschef Valle Wigers:
Tel: (0046) 8 670 15 35

Antje Sörenson

Tel: (0046) 8 670 15 41

Medieinstitutioner i Tyskland och Sverige - en översikt

Pressekonferenz bpa

Här hittar du länkar till tyska och svenska medieinstitutioner.