Socialpolitik och arbetsmarknadsfrågor

Familie_Portrait förstora bild (© www.colourbox.com)

Ambassadens avdelning för socialpolitik och arbetsmarknadsfrågor ansvarar för de svensk-tyska förbindelserna inom området arbetsmarknads-, social- och samhällspolitik. Här analyseras utvecklingen i Sverige och härifrån informeras vederbörande myndigheter i Tyskland. Å andra sidan lämnas i Sverige allmänna upplysningar om Tysklands sociala trygghetssystem och utvecklingen på området där. Avdelningen har kontinuerligt kontakt med fackdepartementen, statliga verk, organisationer, delstater, kommun- och landstings-förbundet, forskningsinstitutioner, fackförbund och näringslivets organisationer i Sverige och Tyskland.

För studiebesök från Tyskland förmedlas kontakter med myndigheter och organisationer i Sverige.

Ansvarsområden i detalj: arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik, lönepolitik, arbetsrätt, yrkesutbildning, socialpolitik, socialtjänst, jämställdhet mellan kvinnor och män, barn- och ungdomspolitik, familjepolitik, personer med funktionsnedsättningar, pensionärer, integration av invandrare, relationen mellan fackförbund, arbetsgivarnas och näringslivets organisationer samt regeringen.

Avdelningen deltar därutöver vid beredningen av sociala frågor i olika EU-institutioner och i internationella organisationer när det finns beröringspunkter med Sverige.

Auszubildende im Tischlerhandwerk

Arbeta och studera i Tyskland

Här finns information och nyttiga länkar på engelska för den som önskar flytta till Tyskland för att arbeta eller utbilda sig.

Välkommen till Tyskland

Brandenburger Tor in Berlin

Broschyren "Welcome to Germany" innehåller många värdefulla tips som underlättar vardagen för personer som flyttar till Tyskland. Broschyren finns att ladda ner på engelska under den första länken och på flertalet andra språk under den andra länken nedan.