iXPOS

Logo Außenwirtschaftsportal förstora bild (© Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)

Den internationella exportnäringen möts på iXPOS

Den tyska portalen för utrikeshandel www.ixpos.de har efter en omfattande omgörning nytt innehåll, nya funktioner och ny design. Vid sidan av det breda informationsutbytet för tyska företag angående export och främjande av utrikeshandeln, erbjuder iXPOS nu även engelsktspråkigt innehåll. Det nya området ”Your Business in Germany“ riktar sig till till utländska exportörer, som önskar informera sig om den tyska marknaden och som söker stöd i Tyskland. Informationen som erbjuds här kommer från den tidigare German Business Portal, som i och med nystarten integrerats i iXPOS.

Även den internationella handelskontaktbörsen e-trade-center har integrerats och erbjuds nu som centralt element i iXPOS -"Export-Community". Export Community är själva kärnan i det nya iXPOS. Här möts företag från Tyskland och världen för att knyta nya handelskontakter, nätverka med partner, utbyta erfarenheter och diskutera i forum. Som B2B-marknad för den internationella marknadsinträdet förbinder Export Community det tyska och det engelska innehållet i iXPOS. Registrerade användare kan söka online efter nya affärspartner i hela världen och naturligtvis publicera egna affärsönskemål och erbjudanden. De kan skapa profiler, konfigurera individuella startsidor, abonnera innehåll och mycket mer.

 

Alla tjänster på iXPOS, inklusive användandet av Export Community, är gratis. Som tidigare är också nya iXPOS öppet tillgängligt.

 

iXPOS är den tyska utrikeshandelns officiella portal. Som central plattform samlar den information från över 70 institutioner, organisationer och nätverk und skapar så transparens i främjandet av den tyska utrikeshandeln. Portalen sköts tekniskt och redaktionellt av Germany Trade & Invest, der Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland (GTAI).