Ekonomi

Alternative Enregieformen - Übersicht

Tysklands "Energiewende"

Vad innebär "die Energiewende"? Hur går det till rent konkret när ett stort industriland som Tyskland ställer om till förnybar energiproduktion? Här har vi kortfattat sammanställt det viktigaste om Tysklands "Energiewende". 

Germany Trade and Invest

Germany Trade & Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest erbjuder information om näringslivet, branschutveckling och affärsmöjligheter för tyska företag i Sverige och svenska företag i Tyskland.

Logo Außenwirtschaftsportal

Den internationella exportnäringen möts på iXPOS

Den tyska portalen för utrikeshandel iXPOS har efter en omfattande omgörning nytt innehåll, nya funktioner och ny design. Vid sidan av det breda informationsutbytet för tyska företag angående export och främjande av utrikeshandeln, erbjuder iXPOS nu även engelsktspråkigt innehåll.

Logo AUMA

Auma

Auma är den tyska mässnäringens intresseorganisation och erbjuder service för mässor och utställningar i Tyskland och en databas.

Aumas officiella hemsida

Sicher Reisen

Inför resan till Tyskland

Om du planerar att resa till Tyskland som turist eller affärsresenär kan det vara bra att träffa vissa förberedelser. Här har vi samlat information, exempelvis om införsel av sällskapsdjur eller om särskilda bestämmelser avseende trafiken på tyska vägar.

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 för att möta behovet av tyskkunskaper inom Sveriges näringsliv. Stipendierna delas ut till anställda inom industrin och handeln för att främja de samhällsekonomiskt så betydande affärsrelationerna med Sveriges största handelspartner Tyskland.

www.sprakfonden.org   

Aktuelles aus Deutschland

Medier

Länkar till ekonominyheter från Tyskland och Sverige

Tysk-Svenska Handelskammaren

Logo DSHK

Tysk-Svenska Handelskammaren är sedan 1951 den bilaterala informations-, kontakt- och serviceorganisationen för industri och handelsförbindelser mellan Tyskland och Sverige med säte i Stockholm.

Tyska Turistbyrån

Tyska Turistbyrån informerar om semesterlandet Tyskland.