Näringslivet i Tyskland

Prüfung eines Motorblocks

Näringslivet i Tyskland

Tyskland är med 82 miljoner invånare det folkrikaste landet i den Europeiska unionen. Landet är den största nationalekonomin i Europa och den tredje största i världen. Tyskland är med 10 % Sveriges enskilt största exportmarknad och 17 % av de svenska importerna kommer från Tyskland, vilket innebär att Tyskland ligger på en klar första plats, från tvåan Norge kommer drygt 9 % av importerna (oktober 2012).  

Logo Außenwirtschaftsportal

Den internationella exportnäringen möts på iXPOS

Den tyska portalen för utrikeshandel iXPOS har efter en omfattande omgörning nytt innehåll, nya funktioner och ny design. Vid sidan av det breda informationsutbytet för tyska företag angående export och främjande av utrikeshandeln, erbjuder iXPOS nu även engelsktspråkigt innehåll.

Burchardkai im Hamburger Hafen

Affärskontakter i Tyskland

Om du söker affärskontakter i Tyskland och vill informera dig om vilka möjligheter den tyska marknaden har att erbjuda och vad man bör tänka på, så finns det flera institutioner, mässor och plattformar för företagsfrämjande i Tyskland:

German Export Database

Supplier Search Engine

Logo AUMA

Auma

Auma är den tyska mässnäringens intresseorganisation och erbjuder service för mässor och utställningar i Tyskland och en databas.

Aumas officiella hemsida

Tysk-Svenska Handelskammaren

Logo DSHK

Tysk-Svenska Handelskammaren är sedan 1951 den bilaterala informations-, kontakt- och serviceorganisationen för industri och handelsförbindelser mellan Tyskland och Sverige med säte i Stockholm.

Germany Trade & Invest

Germany Trade & Invest erbjuder information om näringslivet, branschutveckling och affärsmöjligheter för tyska företag i Sverige och svenska företag i Tyskland.

www.gtai.com

Tyska Turistbyrån

Tyska Turistbyrån informerar om semesterlandet Tyskland.