Energiewende

Alternative Enregieformen - Übersicht förstora bild (© picture alliance / dpa) Vad innebär Energiewende? Hur går det till rent konkret när ett stort industriland som Tyskland ställer om till förnybar energiproduktion? Nedan följer en kortfattad beskrivning av Energiewende.

2011 beslutade Tyskland att avveckla sin kärnkraft till 2022. Energiomställningen, "die Energiewende", har som mål att 80 procent av elenergin ska vara förnybar 2050. I strategin ingår också åtgärder för ökad energieffektivitet. Denna process började dock redan år 2000, när lagen om förnybar energi med garanterade inmatningstariffer för elproducenter infördes. Samma år kom den tyska regeringen och energileverantörerna överrens om att fasa ut kärnkraften. Detta slogs även fast i en ny lag 2002.

I skrivande stund står sol-, vindkraft, bioenergi och annan förnybar energi för ungefär 25 procent i energimixen. Till de stora kommande utmaningarna hör hur de återstående 20 GW kärnkraft ska ersättas, bland annat krävs stora investeringar i vindkraften till havs. Produktionen av förnybar energi varierar med vädret. Därför måste näten styras för att hänga med i svängningarna och stora investeringar i nya elnät krävs för att transportera energin från kusten i norr till de stora befolknings- och industriområden i söder och väst. Ett bättre klimat och nya teknologiska produkter som efterfrågas på världsmarknaden ska bli en effekt av Energiewende - Tyskland vill visa att ekologi och ekonomi går ihop.

Matnyttiga länkar om Energiewende

Parabolspiegel des Solarkraftwerks

Här en länk för dig som är intresserad av mer information om Energiewende:

"Die Stromsparinitiative" - så hushåller du med energin på ett smidigt sätt