Pass, visum och övriga konsulära ärenden

Här hittar du information på svenska om de viktigaste konsulära ämnesområdena.

OBS! Är du tysk medborgare?
Utförlig information och formulär för tyska medborgare hittar du på vår tyskspråkiga webbsida.

Zu "Pass, Visum & Rechts- und Konsularservice"

Kalender

Tidsbokning endast på internet

Konsulära avdelningen tar sedan den 20 mars 2015 endast emot ansökningar efter tidsbokning på internet.

Vidare information finner ni här

Reisepass

Passärenden

Den viktigaste informationen om det nya "e-passet" med biometriska uppgifter sammanfattad på svenska. Formulär och faktablad hittar du på vår tyska webbplats.

Konsularwesen Stempel

Övriga konsulära ärenden

Nedan hittar du information om bevittning av underskrifter, hur man hittar personer eller beställer civilregisterutdrag i Tyskland och var information om tyska lagar finns på internet.

Visa

Information om visum

Här hittar du information om visumansökan för resor till Tyskland samt i vilka fall du inte behöver visum för att resa till Tyskland.

Visa information in English

Information about applying for a visa and under which circumstances you do not need a visa.

Todesfall

Information om tysk arvsrätt och arvsintyg

Här hittar du information om tysk arvsrätt i allmänhet, om när och varför man bör avslå ett arv och hur man ansöker om ett tyskt arvsintyg (Erbschein). 

rente

Levnadsintyg / Pensionsärenden

Information om var (förutom ambassaden) du kan få ditt levnadsintyg - Lebensbescheinigung - stämplat, samt information om pensioner och skatt.

Eine Parkbank in der Sonne mit Senioren besetzt

Wiedergutmachung

Information om kompensationsersättning för natinalsocialismens offer och pension efter arbete i ett ghetto.

Öppettider och kontaktmöjligheter

Blaues Informationsschild

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad ligger på Skarpögatan 9 i Diplomatstaden. På grund av byggnadsarbeten kan ambassaden tyvärr inte längre erbjuda någon besöksparkering.