Information om tysk arvsrätt och arvsintyg

Todesfall förstora bild (© www.colourbox.com)

I faktabladen nedan hittar du information om tysk arvsrätt i allmänhet, om när och varför man bör avslå ett arv och hur man ansöker om ett tyskt arvsintyg (Erbschein).

Även om en svensk har gått bort i Sverige, behövs det enligt nuvarande regler ett tyskt arvsintyg - om han eller hon hade tillgångar i Tyskland.

Öppettider och kontaktmöjligheter

Blaues Informationsschild

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad ligger på Skarpögatan 9 i Diplomatstaden. På grund av byggnadsarbeten kan ambassaden tyvärr inte längre erbjuda någon besöksparkering.