Utrikespolitik

Erdkugel

Tysklands utrikespolitik

Fred och frihet är centrala begrepp i den tyska utrikespolitiken. Vägen dit kan endast uppnås genom ett tätt och förtroendefullt samarbete med våra partner i FN, NATO, G8, OSSE och EU.

EU-Jubiläumsfeier - Europafest

Tysklands Europapolitik

Genom att övervinna nationalismen och genom integrationen av stater har Europa efter århundraden av svåra grannkonflikter haft en exempellös period av fred, välstånd och stabilitet. Därför är den europeiska integrationen en av våra främsta politiska målsättningar.

Tyskland i Europa

Tyskland och Sverige - bilaterala relationer

Relationen mellan Tyskland och Sverige präglas av handelsförbindelserna mellan grannländerna runt Östersjön som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Även idag visar sig det goda bilaterala samarbetet i intensiva kontakter på alla nivåer och inom alla områden.  

Bilaterala relationer till Sverige 

Berlin Polica Journal

Berlin Policy Journal

BERLIN POLICY JOURNAL är ett nytt engelskspråkigt app-magasin om internationella relationer. Magasinet kommer ut varannan månad och redaktionen ligger i Berlin. Varje nummer har ett eget tema och rapporterar om en rad aktuella utrikespolitiska ämnen, med inriktning på tysk och europeisk utrikespolitik. Magasinet tittar bakom kulisserna i Berlin och Bryssel och utreder vem som präglar de internationella relationernas framtid i hjärtat av Europa. Magasinet ges ut av tankesmedjan DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik).

The Federal Minister of Foreign Affairs

Sigmar Gabriel

Sigmar Gabriel

Auswärtiges Amt twittrar!

Följ Auswärtiges Amt via @AuswaertigesAmt. Även om du inte har ett registrerat konto kan du följa Auswärtiges Amt genom att på www.twitter.com skriva in "AuswaertigesAmt" i sökfältet.