Tyskland ordförande i Östersjöstaternas råd 2011/12

Östersjöstaternas råd bildades 1992 på initiav av Danmarks och Tysklands dåvarande utrikesministrar, Hans-Dietrich Genscher och Uffe Ellemann-Jensen. I enlighet med den deklaration som antogs skulle rådet vara ett regionalt forum för samverkan mellan Östersjöstaterna som syftade till nya samarbetsformer efter järnridåns fall. Tyskland tar över ordförandeskapet för ett år den 1 juli.

Östersjöstaternas råds medlemmar är Sverige, Finland, Danmark, Estland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland, och Europeiska kommissionen.

Östersjörådets hemsida

Östersjön - ett frihetens hav: Gemensam artikel av Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre  och Tysklands utrikesminister Guido Westerwelle i Upsala Nya Tidning den 8 juli

Tyskland ordförande i Östersjöstaternas råd 2011/12