Ambassaden

Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland

Honorärkonsuler för Tyskland i Sverige

Åtta honorärkonsuler runt om i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, kompletterar ambassadens arbete. Kontaktuppgifter till dem hittar Du i nedan bifogad lista.

Jugendliche in Deutschland

Besök på ambassaden

Ambassaden tar emot besöksgrupper som vill informera sig om hur ambassaden arbetar eller är intresserade av Tysklandsrelaterade ämnen. Vänligen kontakta oss via kontaktformuläret om ni vill komma på besök hos oss.

Deutsch lernen

Praktik på ambassaden

För studenter som talar god tyska och svenska finns det möjlighet att göra praktik på ambassaden. Mer information hittar du på vår tyskspråkiga sida:

Korruptionsbekämpning

Riktlinjen för korruptionsbekämpning inom den statliga förvaltningen daterad 30 juli 2004 (RL) lägger fast den rättsliga ramen för korruptionsbekämpningens uppgifter på utrikesdepartementet (Auswärtiges Amt) och beskickningarna.

Ambassaden

Öppettider och kontaktmöjligheter

Blaues Informationsschild

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad ligger på Skarpögatan 9 i Diplomatstaden. På grund av byggnadsarbeten kan ambassaden tyvärr inte längre erbjuda någon besöksparkering.