Miljözoner i Tyskland

förstora bild

Den 1 januari 2008 infördes miljözoner (Umweltzonen) i städerna Berlin, Köln och Hannover för att få ner partikelhalterna i luften. Den 1 mars 2008 följde bland annat Stuttgart och Mannheim och den 1 oktober 2008 inrättades miljözoner i München, Frankfurt am Main liksom i flera städer i Ruhrområdet. Många andra städer planerar också att införa miljözoner.

En miljözon är utskyltad med en trafikskylt och en extraskylt. Hur fordonsmärkningen med en miljödekal (Feinstaubplakette) på insidan av vindrutan går till, samt vilken miljödekal som bilen ska ha, regleras i den tyska förordningen om märkning av fordon med ringa utsläpp av avgaser (Kennzeichnungsverordnung). Miljödekalen gäller i alla miljözoner i samtliga tyska städer.

Mer information om miljözoner och var du kan beställa dekalen hittar du här:

Transportstyrelsen: Krav på miljödekal i miljözoner i Tyskland

BMUB: Miljözon/Miljödekal (sv)

Umweltbundesamt: Umweltzonen in Deutschland (de, inkl. karta)

Miljözoner i Tyskland

Wissower Klinken auf Rügen