Vier Freunde auf einer Bank

Uppsatstävling för elever

Inom ramen för en uppsatstävling ges fem svenska elever möjligheten att tillbringa fyra veckor i Tyskland i sommar. Resan arrangeras av PAD, Tysklands pedagogiska utbytestjänst, och innefattar såväl uppehälle hos en tysk värdfamilj som en rundresa i Tyskland med en ungdomsgrupp. Uppgiften i årets tävling var att skriva en uppsats på ämnet "Det är typiskt tyskt för mig". Senaste inlämningsdag var den 30 mars 2015. Vi tackar alla elever som deltog i tävlingen för era kreativa bidrag!

40 år sedan ambassaddramat i Stockholm

Den 24 april 2015 är det 40 år sedan ambassadockupationen i Stockholm. För att uppmärksamma den tragiska händelsen arrangerar Tyska kyrkan i Stockholm i april två evenemang - ett föredrag och en filmvisning - som behandlar ämnet.  

Mer information här

Logo Europanetzwerk Deutsch

Europanätverk för tyska 2015 - ansök nu!

Europanätverk för tyska erbjuder exklusiva språkkurser i Tyskland. Anställda vid nationala departement och myndigheter inom EU är välkomna att söka kursen. Via att följa länken nedan får du information om kursutbudet 2015 och hur du ansöker. 

Studierende mit Laptop

Arbete, utbildning och studier i Tyskland

Här informeras (på engelska) utförligt om möjligheterna att arbeta och studera i Tyskland.

Logo für den G7-Gipfel 2015

Tysklands ordförandeskap i G7

Tyskland övertog ordförandeskapet inom ramen för G7-mötet i Bryssel i början av juni 2014. Den 7 och 8 Juni 2015 kommer Tyskland att vara värd för stats- och regeringschefernas möte. Toppmötet erbjuder en möjlighet att diskutera aktuella internationella utmaningar och att i en internationell kontext bereda väg för nya ämnen.

Mer information finns på följande sidor:

Student vor WWW auf einer Tafel

Video Archive

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Frohes Fest und guten Rutsch Start

Frohes Fest und guten Rutsch

Start
Start
Start
Reiseland Deutschland: Klettern in der Sächsischen Schweiz Start

Reiseland Deutschland: Klettern in der Sächsischen Schweiz

Start
Start
Start
Start
Segeln in Brandenburg Start

Segeln in Brandenburg

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Lachen in Deutschland Start

Lachen in Deutschland

Start
Start
Start
Start
40 Jahre Deutschland in den VN Start

40 Jahre Deutschland in den VN

Start
Start

Öppettider och kontaktmöjligheter

Blaues Informationsschild

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad ligger på Skarpögatan 9 i Diplomatstaden.

Ambassadören

Sedan september 2014 är Michael Bock Tysklands ambassadör i Sverige.  

Följ oss på Facebook

För information och senaste nytt - följ oss på Facebook!

Facebook

Viktiga tyska institutioner i Sverige

En översikt över tyska och tyskspråkiga institutioner, föreningar och stiftelser i Sverige

Till översikten