Kurz Tucholsky - Porträtaufnahme um 1908

125 år sedan Kurt Tucholsky föddes

Med anledning av att det den 9 januari 2015 var 125 år sedan Kurt Tucholsky föddes högtidlighöll ambassadören och andra företrädare för ambassaden samt Vänortsföreningen Mariefred-Rheinsberg minnet av Tucholsky med en ceremoni vid hans grav i Mariefred med efterföljande samvaro i Kronköket på Gripsholms slott, där en skolklass från Tyska skolan i Stockholm reciterade Tucholsky-texter.

Radio Schweden rapporterar

Studierende mit Laptop

Arbete, utbildning och studier i Tyskland

Här informeras (på engelska) utförligt om möjligheterna att arbeta och studera i Tyskland.

Tysk nobelpristagare besökte Stockholm

Den tysk-rumänske forskaren Stefan Hell tilldelades tillsammans med amerikanerna Eric Betzig och William E Moerner Nobelpriset i kemi för utvecklandet av ett supermikroskop. Vid sidan av Nobelbanketten i Stadshuset höll han bland annat ett föredrag på Tyska Skolan samt besökte ambassadörens residens för en mottagning (vid vilken bilden är tagen).

Delstatsregeringscheferna i Brandenburg och Sachsen på besök i Stockholm

Den 4 december anlände delstatsregeringscheferna i Brandenburg och Sachsen, Dietmar Woidke och Stanislaw Tillich, i Stockholm för ett tvådagarsbesök. Ambassadör Michael Bock hälsade dem välkomna med en lunch på ambassaden (se bilden).

Logo für den G7-Gipfel 2015

Tysklands ordförandeskap i G7

Tyskland övertog ordförandeskapet inom ramen för G7-mötet i Bryssel i början av juni 2014. Den 7 och 8 Juni 2015 kommer Tyskland att vara värd för stats- och regeringschefernas möte. Toppmötet erbjuder en möjlighet att diskutera aktuella internationella utmaningar och att i en internationell kontext bereda väg för nya ämnen.

Mer information finns på följande sidor:

Deutsche Auslandsgesellschaft

Ansökan öppen för stipendier från DAG för 2015

"Deutsche Auslandsgesellschaft" (DAG) i Lübeck erbjuder i samarbete med Goethe-Institutet fortbildningar för tysklärare från Sverige sedan över 50 år på uppdrag av tyska utrikesdepartementet. 

Student vor WWW auf einer Tafel

Video Archive

Start
Start
Frohes Fest und guten Rutsch Start

Frohes Fest und guten Rutsch

Start
Start
Start
Reiseland Deutschland: Klettern in der Sächsischen Schweiz Start

Reiseland Deutschland: Klettern in der Sächsischen Schweiz

Start
Start
Start
Start
Segeln in Brandenburg Start

Segeln in Brandenburg

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Lachen in Deutschland Start

Lachen in Deutschland

Start
Start
Start
Start
40 Jahre Deutschland in den VN Start

40 Jahre Deutschland in den VN

Start
Start
Start
Start
Start
Berlinale 2013 Start

Berlinale 2013

Start
Start

Så kan du nå oss!

Blaues Informationsschild

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad ligger på Skarpögatan 9 i Diplomatstaden.

Ambassadören

Sedan september 2014 är Michael Bock Tysklands ambassadör i Sverige.  

Följ oss på Facebook

För information och senaste nytt - följ oss på Facebook!

Facebook

Viktiga tyska institutioner i Sverige

En översikt över tyska och tyskspråkiga institutioner, föreningar och stiftelser i Sverige

Till översikten